V Edycja - 2016 - informacje o trasie

Trasa ma kształt pętli i przebiega po terytorium Polski i Słowacji, w zasadniczej części wzdłuż biegu rzeki Poprad. Start i zakończenie na Zapopradziu w Muszynie.

Długość trasy podstawowej wynosi 42 km, przy całkowitej sumie wzniesień 678 metrów*. Punkt startu znajduje się na wysokości 445 metrów n.p.m., a najwyżej położony punkt na trasie to 607 metrów n.p.m. na 27,9 km. Trasa poza jednym odcinkiem o długości 2,5 km rozpoczynającym się na 37 km przebiega po drogach publicznych o powierzchniach asfaltowych. Fragment trasy o długości circa 250 metrów rozpoczynający się na 39 km, ze względu na konfigurację terenu, uniemożliwia jazdę i wymaga prowadzenia roweru.

Trasa składa się z czterech etapów, które od zasadniczego ich kierunku określane są jako: Południowy, Zachodni, Północny oraz Wschodni.

Dodatkowo na każdym etapie jest jeden odcinek specjalny (OS) dla bardziej doświadczonych rowerzystów. Odcinki specjalne zaczynają się i kończą na Trasie Podstawowej. Trasa rajdu łącznie z odcinkami specjalnymi (Trasa Forte) wynosi 56 km z najwyżej położonym punktem na wysokości 711 m. n.p.m., a suma wzniesień przekracza 1100 metrów. Każdy OS ma pilota wskazanego przez organizatorów rajdu.

Na początku każdego etapu przedstawiona zostanie krótka informacja o jego atrakcjach krajobrazowych, kulturowych i historycznych.

ORGANIZATORZY RAJDU

Organizatorami rajdu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, firma Hans-Sport i Biuro Turystyczne Vector oraz Klub Słowackich Turystów ze Starej Lubowli. Intencją organizatorów jest nadanie rajdowi charakteru imprezy dorocznej organizowanej zawsze w trzecią sobotę sierpnia.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja uczestników każdego roku rozpoczyna się w dniu 15 marca na www.rajd-rowerowy-muszyna.pl Należy podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz numer Pesel dla potrzeb ubezpieczenia (tylko do wiadomości organizatorów). Istnieje także możliwość rejestracji w dniu startu od godziny 9 w punkcie startu. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu rajdu.

Trasa Podstawowa (niebieska) z zaznaczonymi Odcinkami Specjalnymi (czerwony)
Linia żółta granica polsko-słowacka
Mapa rajdu 2016

Na początku każdego etapu przedstawiona zostanie krótka informacja o jego atrakcjach krajobrazowych, kulturowych i historycznych.

Profil Trasy Podstawowej: 42 km, suma wzniesień 678 metrów (niebieska)

Profil trasy podstawowej

Profil Trasy Forte: 56 km, suma wzniesień 1173 metrów, 4 Odcinki Specjalne (czerwone)

Profil trasy forte

SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY

I. Etap Południowy (Muszyna – Most Wyszehradzki) - Dystans - 8,8 km

Etap po terenie Polski. Z Zapopradzia po przejeździe przez most na Popradzie przy Willi Wanda skręt w prawo w ulicę Piłsudskiego w kierunku na Leluchów. Droga prowadzi wzdłuż Popradu z pięknymi widokami po obu jego stronach, po drodze dwa podjazdy. Etap ten kończy się na Moście Wyszehradzkim w przygranicznych miejscowościach Leluchów/Circ. Most otrzymał nazwę w roku 2003 z inicjatywy Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich.

I OS „Widok na Muszynę z lotu ptaka” przebiega po zboczu Malnika od ulicy Ogrodowej do Folwarku. Piloci – Renata Kopacz oraz Anna Zielińska. Poziom trudności – średni.

II. Etap Zachodni (Most Wyszehradzki – Plavnica) - Dystans – 14,8 km

Etap po terenie Słowacji. Z Mostu Wyszehradzkiego w kierunku na Starą Lubowlę wzdłuż biegu rzeki Poprad. Po minięciu miejscowości Circ i pokonaniu podjazdu na wysokości Orlova ukazuje się pierwsza ekspozycja na Tatry. Na skrzyżowaniu przed Lubotinem skręt w kierunku na Starą Lubowlę/Poprad. Następnie przejazd obok miejscowości Plavec pod wzgórzem z ruinami zamku. Odcinek kończy się w Plavnicy, gdzie o godzinie 12 nastąpi spotkanie z cyklistami ze Starej Lubowli.

II OS „Orient Express” przebiega przez miejscowości Kozielec i Hromos. Piloci – Krzysztof Góral oraz Bartłomiej Adamczyk. Poziom trudności – średni.

III. Etap Północny (Plavnica – Maly Lipnik) - Dystans – 9,7 km

Wspólny start polskich i słowackich rowerzystów zaplanowany jest na godzinę 12.30. Etap po terenie Słowacji. Z Plavnicy trasa po przekroczeniu Popradu zmierza w kierunku miejscowości Udol, a następnie podjazd na najwyżej położony punkt na trasie znajdujący się na wysokości 630 metrów n.p.m. Z tego miejsca wybitna ekspozycja we wszystkich kierunkach, w tym na Tatry. Następnie długi zjazd obok miejscowości Matysova do Małego Lipnika, gdzie w Zajeździe „U Financa” nad Popradem (na wysokości Żegiestowa po stronie polskiej) nastąpi polsko-słowackie spotkanie przy grillu. Będzie można dokonać zakupu napojów oraz potraw z grilla. Po imprezie i pożegnaniu cykliści słowaccy ruszają w kierunku Starej Lubowli przez Sulin, a grupa polska w kierunku Muszyny.

III OS „Góry Skaliste” przebiega wokół ostańców skalnych obok miejscowości Udol. Pilot – Jacek Adamczyk. Poziom trudności – średni.

IV. Etap Wschodni (Maly Lipnik – Muszyna) - Dystans – 8,1 km

Etap po terenie Słowacji i Polski. Trasa prowadzi wzdłuż granicznego odcinka rzeki Poprad od Małego Lipnika, obok miejscowości Starina do Legnavy, po stronie polskiej widoczne miejscowości Andrzejówka i Milik. Za Legnavą fragment trasy biegnie po odcinku nieutwardzonym (cica 2.5 km) obok kaplicy św. Mikulasa. Przed przekroczeniem granicy słowacko-polskiej fragment około 300 metrów nienadający się ze względu na konfiguracje terenu do jazdy na rowerze. Od granicy, czyli punktu określanego jako Borysów, zjazd w kierunku Muszyny, częściowo po drodze nieutwardzonej, wymagającej ostrożności, następnie droga publiczna pokryta asfaltem. Zakończenie Rajdu na Zapopradziu w Muszynie o godzinie 16.

IV OS „Tylko dla orłów” przebiega przez północne stoki Magury Kurczyńskiej między miejscowościami Starina i Legnava. Najwyższy punkt trasy – 711 metrów n.p.m. Poziom trudności – wysoki.


IV Edycja - 2015

Trasy analogicznie jak w roku 2014.


III Edycja - 2014

Trasy analogicznie jak w roku 2015.


II Edycja - 2013

II Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu” odbędzie się 17 sierpnia 2013 roku (sobota). Początek Rajdu o godzinie 10 na Zapopradziu w Muszynie, na terenie skate parku, obok tak zwanego Grzybka. Wyjazd na trasę ostatniego uczestnika godzina 10.30. Planowany powrót na Zapopradzie – z uwzględnieniem polsko-słowackiego spotkania w Małym Lipniku – ok. godziny 16.

Długość trasy podstawowej wynosi 42 km, przy całkowitej sumie wzniesień 678 metrów*. Punkt startu znajduje się na wysokości 465 metrów n.p.m., a najwyżej położony punkt na trasie to 607 metrów n.p.m. na 27,9 km. Trasa poza jednym odcinkiem o długości 2,5 km rozpoczynającym się na 37 km przebiega po drogach publicznych o powierzchniach asfaltowych. Fragment trasy o długości circa 250 metrów rozpoczynający się na 39 km, ze względu na konfigurację terenu, uniemożliwia jazdę i wymaga prowadzenia roweru.

Trasa składa się z czterech etapów, które od zasadniczego ich kierunku określane są jako: Południowy, Zachodni, Północny oraz Wschodni. Dodatkowo na każdym etapie jest jeden odcinek specjalny (OS) dla bardziej doświadczonych rowerzystów. Odcinki specjalne zaczynają się i kończą na Trasie Podstawowej. Trasa rajdu łącznie z odcinkami specjalnymi (Trasa Forte) wynosi 56 km z najwyżej położonym punktem na wysokości 711 m. n.p.m., a suma wzniesień przekracza 1100 metrów. Każdy OS ma pilota wskazanego przez organizatorów rajdu.


SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY

I. Etap Południowy (Muszyna – Most Wyszehradzki) - Dystans - 8,8 km

Etap po terenie Polski. Z Zapopradzia po przejeździe przez most na Popradzie przy Willi Wanda skręt w prawo w ulicę Piłsudskiego w kierunku na Leluchów. Droga prowadzi wzdłuż Popradu z pięknymi widokami po obu jego stronach, po drodze dwa podjazdy. Etap ten kończy się na Moście Wyszehradzkim w przygranicznych miejscowościach Leluchów/Circ. Most otrzymał nazwę w roku 2003 z inicjatywy Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich.

I OS „Widok na Muszynę z lotu ptaka” przebiega po zboczu Malnika od ulicy Ogrodowej do Folwarku. Piloci – Renata Kopacz oraz Anna Zielińska. Poziom trudności – średni.

II. Etap Zachodni (Most Wyszehradzki – Plavnica) - Dystans – 14,8 km

Etap po terenie Słowacji. Z Mostu Wyszehradzkiego w kierunku na Starą Lubowlę wzdłuż biegu rzeki Poprad. Po minięciu miejscowości Circ i pokonaniu podjazdu na wysokości Orlova ukazuje się pierwsza ekspozycja na Tatry. Na skrzyżowaniu przed Lubotinem skręt w kierunku na Starą Lubowlę/Poprad. Następnie przejazd obok miejscowości Plavec pod wzgórzem z ruinami zamku. Odcinek kończy się w Plavnicy, gdzie o godzinie 12 nastąpi spotkanie z cyklistami ze Starej Lubowli.

II OS „Orient Express” przebiega przez miejscowości Kozielec i Hromos. Piloci – Krzysztof Góral oraz Bartłomiej Adamczyk. Poziom trudności – średni.

III. Etap Północny (Plavnica – Maly Lipnik) - Dystans – 9,7 km

Wspólny start polskich i słowackich rowerzystów zaplanowany jest na godzinę 12.30. Etap po terenie Słowacji. Z Plavnicy trasa po przekroczeniu Popradu zmierza w kierunku miejscowości Udol, a następnie podjazd na najwyżej położony punkt na trasie znajdujący się na wysokości 630 metrów n.p.m. Z tego miejsca wybitna ekspozycja we wszystkich kierunkach, w tym na Tatry. Następnie długi zjazd obok miejscowości Matysova do Małego Lipnika, gdzie w Zajeździe „U Financa” nad Popradem (na wysokości Żegiestowa po stronie polskiej) nastąpi polsko-słowackie spotkanie przy grillu. Będzie można dokonać zakupu napojów oraz potraw z grilla. Po imprezie i pożegnaniu cykliści słowaccy ruszają w kierunku Starej Lubowli przez Sulin, a grupa polska w kierunku Muszyny.

III OS „Góry Skaliste” przebiega wokół ostańców skalnych obok miejscowości Udol. Pilot – Jacek Adamczyk. Poziom trudności – średni.

IV. Etap Wschodni (Maly Lipnik – Muszyna) - Dystans – 8,1 km

Etap po terenie Słowacji i Polski. Trasa prowadzi wzdłuż granicznego odcinka rzeki Poprad od Małego Lipnika, obok miejscowości Starina do Legnavy, po stronie polskiej widoczne miejscowości Andrzejówka i Milik. Za Legnavą fragment trasy biegnie po odcinku nieutwardzonym (cica 2.5 km) obok kaplicy św. Mikulasa. Przed przekroczeniem granicy słowacko-polskiej fragment około 300 metrów nienadający się ze względu na konfiguracje terenu do jazdy na rowerze. Od granicy, czyli punktu określanego jako Borysów, zjazd w kierunku Muszyny, częściowo po drodze nieutwardzonej, wymagającej ostrożności, następnie droga publiczna pokryta asfaltem. Zakończenie Rajdu na Zapopradziu w Muszynie o godzinie 16.

IV OS „Tylko dla orłów” przebiega przez północne stoki Magury Kurczyńskiej między miejscowościami Starina i Legnava. Najwyższy punkt trasy – 711 metrów n.p.m. Pilot – Piotr Hołownia. Poziom trudności – wysoki.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja uczestników otwarta będzie od 15 kwietnia 2013 roku na www.rajd-rowerowy-muszyna.pl Należy podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz numer Pesel dla potrzeb ubezpieczenia (tylko do wiadomości organizatorów). Istnieje także możliwość rejestracji w dniu startu od godziny 9 w punkcie startu. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu rajdu.

Intencją organizatorów jest nadanie rajdowi charakteru imprezy dorocznej organizowanej zawsze w trzecią sobotę sierpnia. III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy "Pętla Popradu" odbędzie się 16 sierpnia 2014 roku.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY RAJDU

Po stronie polskiej: Jacek Adamczyk, Krzysztof Góral, Andrzej Grabka, Jarosław Hans, Piotr Hołownia, Renata Kopacz, Ryszard Kruk, Krzysztof Trela, Anna Zielińska.
Po stronie słowackiej: Milan Maly i Jaroslav Macko

Więcej info na stronach: www.almanachmuszyny.pl www.hans.com.pl www.btvector.com www.kstsl.sk


Kontakt z organizatorami: email - info@hans.com.pl telefon: 605 450 079